Angst of moed

Waar zou jij voor sterven? Die vraag stel ik mezelf terwijl ik de Montségur afdaal.

Deze berg vormde één van de laatste bolwerken van de Kathaarse geloofsgemeenschap die werd uitgeroeid op last van de Rooms-Katholieke kerk.

Het verhaal gaat dat in 1244 ruim 225 Katharen en hun verdedigers zingend de berg afdaalden, op weg naar de vuren die daar voor hen waren aangelegd. Ze mochten kiezen: zich bekeren tot het officiële christendom of de brandstapel op. Ze kozen voor het laatste.

Terwijl ik de poort van het kasteel uit loop zie ik beneden de plek liggen waar de verbrandingen plaatsvonden. Op weg naar beneden vraag ik mijzelf af: waar zou ik mijn leven voor geven?

Voor een geloof? Ik kan het me bijna niet voorstellen. Ik ben van niet veel dingen zo overtuigd dat ik ervoor zou willen sterven. Bovendien schat ik in dat ik zo pragmatisch (of schijnheilig) ben dat ik bereid ben om een gewenst geloof te fingeren. Niemand kan immers in mijn binnenste kijken.

Voor het vaderland, zoals dat vroeger geroepen werd als men ten strijde trok? Nou nee, niet bepaald. Mijn land zegt me niet zoveel.

Voor degenen die mij na aan het hart liggen? Misschien. Dat raakt een heel gevoelige snaar.

Net als onrecht. Vroeger fantaseerde ik vaak wat ik zou doen als de Duitsers voor mijn deur stonden en ik Joodse vluchtelingen op zolder verborgen hield. In mijn tienerjaren dichtte ik mijzelf graag de heldenrol toe. Maar ik kon mij ook een levendige voorstelling maken van de enorme angst voor represailles tegen mij of mijn dierbaren.

Ik lees over Wit-Russen die dag in dag uit de straat op gaan om te protesteren tegen hun dictator, in de wetenschap dat ze opgepakt en gemarteld kunnen worden. Wat een moed. En wat een luizenleven heb ik dat ik niet voor zulke dilemma’s kom te staan.

Ben ik als het erop aankomt bang of moedig? Welke principes zijn mij zo heilig dat ik er zingend voor het vuur in zou lopen?

Peinzend verlaat ik de berg. De Katharen hebben me aan het denken gezet..

***

Op onderzoek naar jouw moed, je angst en de liefde die alles omvat? Je bent welkom voor een verhelderende en magische Ontmoeting.